Geplaatst door David Keys & opgeslagen onder AGS, Blog, Re-Export.

De wederuitvoer aan gifte komt eraan

Vanaf 1 mei 2016 is het zo ver! De Douane gaat het wederuitvoer bericht introduceren voor Douanegoederen die de E.U. gaan verlaten. In het verleden was het voldoende om voor deze goederen een NCTS aangifte te doen voor het vervoer naar het kantoor van uitgang. Dit is echter niet meer voldoende.

Voor de houders van een Douane-entrepot betekent dit dat hun processen moeten gaan veranderen. Waar het nu nog volstaat om enkel een NCTS aangifte te doen (vaak met een simpele druk op de knop), zal er in de toekomst een ander type aangifte gedaan moeten worden: de wederuitvoer aangifte.

Hoewel er wordt gesteld dat per 1 mei 2016 deze aangifte verplicht is, is het nog niet helemaal duidelijk waar deze aangifte gedaan dient te worden. Naar ons idee is zal de douane één van de volgende opties kiezen:

  • Bent u voor 1 mei overgegaan van DSU naar AGS Uitvoer, dan zal de wederuitvoer aangifte ook via AGS gedaan moeten worden.
  • Voor bedrijven die na 1 mei overgaan van DSU naar AGS zal de wederuitvoer aangifte hoogstwaarschijnlijk in DSU moeten plaatsvinden.

Wanneer u er voor kiest om de goederen onder dekking van de wederuitvoer aangifte naar de plaats van uitgang te vervoeren blijven de goederen onder de regeling entrepot vallen totdat er een DMSEOG / NLEC03 bericht is ontvangen.

Om deze, naar ons idee onwenselijke, situatie te voorkomen kan u de wederuitvoer aangifte ook op laten volgen door een NCTS aangifte. Deze zal de wederuitvoer aangifte aanzuiveren, en daarmee dan ook direct het entrepot.

Kortom, de verplichting tot het aangeven van wederuitvoer veroorzaakt een verandering in uw bedrijfsprocessen. Voor degenen die nu gebruik maken van een volledig geautomatiseerd outbound proces voor het entrepot zal er daarnaast ook een aanpassing in de software nodig zijn. De introductie van de wederuitvoer aangifte leidt ook tot een wijziging in de GPA.

Heeft u vragen over de introductie van de wederuitvoer aangifte en wat de mogelijke gevolgen voor u zijn, neem dan contact met ons op via info@langdonsystems.nl of maak een afspraak om de wijzigingen voor uw situatie in detail te bespreken.